Kontakt

axescard@axescard.cz  

Axescard a.s. 
Smetanovo nábřeží 334/4, 110 00 Praha 1
tel: +420 222 550 302

IČO: 282 12 304, DIČ: CZ28212304
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 13333,